MENU

Biopsja aspiracyjna endometrium (bae) z oceną histopatologiczną pobranego materiału

Biopsja aspiracyjna endometrium (BAE) jest mało inwazyjną metodą pozwalającą na diagnostykę chorób błony śluzowej macicy (tzw.endometrium), umożliwia bowiem w warunkach ambulatoryjnych pobranie z jamy macicy fragmentu jej błony śluzowej celem oceny histopatologicznej. Badanie to ma zastosowanie  w sytuacjach podejrzenia przerostu błony śluzowej macicy lub raka macicy, najczęściej zauważonego podczas kontrolnego badania USG, lub dającego objawy w postaci nieprawidłowych krwawień. Uzyskanie wyniku badania histopatologicznego endometrium umożliwia ostateczne wykluczenie, lub potwierdzenie procesu nowotworowego w jamie macicy i  stanowi dla klinicysty wskazówkę, co do dalszego sposobu postępowania.

Rejestracja (od 8:00 do 21:00): (+48) 512 897 055
Rejestracja przez Internet: całodobowa
Facebook Medfemina
Adres Kukuczki 5/8 – I piętro, Wrocław