EN YT FB
flowers flowers 2 3

Cennik badania laboratoryjne – Wrocław

Do cen badań laboratoryjnych doliczamy 15pln w przypadku pobrania krwi oraz 30pln w przypadku pobrania wymazu (dla pacjentek będących pod opieką Centrum). W przypadku pacjentek nie będących pod opieką Centrum doliczamy dodatkowo 50pln przy pobraniu krwi oraz 100pln przy pobraniu wymazu.

Cytologia cienkowarstwowa LBC110pln
Cytologia cienkowarstwowa LBC (bez wizyty)160pln
Cytologia cienkowarstwowa LBC CITO220pln
Wymaz z kanału szyjki macicy na posiew i antybiogram (tlenowce i beztlenowce)100pln
Wymaz bakteriologiczny z pochwy50pln
Wymaz bakteriologiczny z kanału szyjki macicy70pln
Wymaz mykologiczny 80pln
Pakiet wymaz bakteriologiczny i mykologiczny110pln
Wymaz beztlenowce70pln
Wymaz GBS 80pln
Test genetyczny NIFTY (możliwe raty, cena testu NIFTY obejmuje konsultację lekarską mającą na celu wykluczenie przeciwskazań do wykonania testu)2350pln
Test genetyczny HARMONY wraz z ustaleniem płci (możliwe raty, cena testu HARMONY Wrocław obejmuje konsultację lekarską mającą na celu wykluczenie przeciwskazań do wykonania testu)2200pln
Test potrójny (bHCG, Estriol, AFP z raportem Prisca)168pln
Przyspieszone badanie materiału z amniopunkcji metodą QFPCR (wynik do 7 dni) - możliwe raty910pln
Badanie histopatologiczne pobranego materiału (do dwóch wycinków, +100 zł za każdy kolejny wycinek) 250pln
Zaawansowana ocena aktywności infekcji wirusem HPV
BADANIE ekspresji białek p16/Ki-67300pln
LBC CYTOLOGIA + p16/Ki-67 400pln
LBC CYTOLOGIA + TEST HPV HR DNA 14 typów wirusa250pln
Pakiety badań metodą PCR (wymazy)
HPV HR 14 typów165pln
HPV 18 typów310pln
HPV 30 typów330pln
HPV 41 typów410pln
HSV wirus opryszczki typ 1 i 2190pln
Chlamydia trachomatis145pln
Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum161pln
Mycoplasma genitalium178pln
Mycoplasma hominis met.PCR jakosciowo203pln
Neisserie gonorrhoeae (rzeżączka), met. PCR jakościowo161pln
Panel urogenitalny 2 (Chlamydia trachomatis, Neisserie gonorrhoeae)155pln
Panel urogenitalny 5 (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum/parvum, Mycoplasma genitalium/hominis)210pln
Panel urogenitalny 6 (Chlamydia trachomatis, Neisserie gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum/parvum, Mycoplasma genitalium/hominis)320pln
Panel infekcyjny HPV 14 + 4 (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum/parvum, Mycoplasma genitalium)295pln
Badania biochemiczne i podstawowe
OB11,00pln
Morfologia krwi pełna 17,00pln
Rozmaz krwi 14,00pln
Mocz badanie ogólne16,00pln
PT (INR)15,00pln
APTT17,00pln
Fibrynogen 18,00pln
D- dimery ilościowo57,00pln
Glukoza 13,00pln
Elektrolity (Na,K)24,00pln
ALAT13,00pln
Lipidogram (cholesterol, HDL,LDL,trójglicerydy)39,00pln
Próby wątrobowe (Aspat, Alat, ALP, bilirubina)38,00pln
GGTP14,00pln
Cholinesteraza15,00pln
Dehydrogenaza mleczanowa13,00pln
Lipaza 30,00pln
Amylaza 16,00pln
Mocznik 13,00pln
Kreatynina13,00pln
Klirens kreatyniny19,00pln
Kwas moczowy13,00pln
Białko całkowite12,00pln
Albumina 12,00pln
Proteinogram 33,00pln
Żelazo 13,00pln
Ferrytyna 48,00pln
Magnez 13,00pln
Wapń całkowity12,00pln
Wapń zjonizowany19,00pln
Chlorki 20,00pln
PIGF191pln
SFIT185pln
Indeks SFIT-1/Pigf276pln
Test obciążenia glukozą 50 g35,00pln
Test obciążenia glukozą 75 g35,00pln
Insulina po obciążeniu glukozą 75g 111pln
Witamina D73pln
Ferinject (500mg)650pln
Układ krzepnięcia
AT III aktywność58,00pln
Białko C aktywność82,00pln
Białko S wolne119,00pln
Czynnik V Leiden (met.PCR)250,00pln
Mutacja genu protrombiny 20210G-A (met.PCR)250,00pln
Termolabilny wariant MTHFR (met.PCR) 300,00pln
Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych
CRP ilościowo22,00pln
WR (odczyn Waalera-Rosego)15,00pln
ASO ilościowo22,00pln
RF ilościowo22,00pln
SLE półilościowo31,00pln
Haptoglobina48,00pln
Serologia i hematologia
Retikulocyty 14,00pln
Grupa krwi55,00pln
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 ozn) 114,00pln
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 ozn)64,00pln
P/c odpornościowe55,00pln
Bezpośredni test antyglobulinowy35,00pln
Diagnostyka chorób tarczycy
TSH 27,00pln
FT4 29,00pln
FT3 29,00pln
T4 34,00pln
T3 34,00pln
Anty-TPO53,00pln
Anty-TG 53,00pln
p/c p. receptorom TSH89,00pln
Tyreoglobulina 64,00pln
Diagnostyka niedokrwistości
Kwas foliowy 49,00pln
Witamina B1248,00pln
Erytropoetyna 53,00pln
Transferyna 36,00pln
TIBC (Fe++, UIBC, %wysycenia transferyny)25,00pln
UIBC 19,00pln
Diagnostyka cukrzycy, hormonów nadnerczy i innych hormonów oraz metabolitów
Hemoglobina glikolowana met.HPLC 51,00pln
Insulina 45,00pln
C- peptyd46,00pln
ACTH 39,00pln
Kortyzol 39,00pln
Aldosteron 57,00pln
Aktywność reninowa osocza81,00pln
Hormon wzrostu45,00pln
IGF-1 76,00pln
Leptyna 100,00pln
Hormony płciowe i inne wykładniki chorób i zaburzeń ginekologicznych
FSH 35,00pln
LH 35,00pln
Estradiol 36,00pln
Progesteron 36,00pln
Prolaktyna 36,00pln
βHCG całkowite 48,00pln
βHCG wolna podjednostka188,00pln
Estriol wolny59,00pln
DHEA 64,00pln
DHEAS0449,00pln
Androstendion 62,00pln
Testosteron 36,00pln
Testosteron wolny 76,00pln
SHBG 47,00pln
170H progesteron64,00pln
Inhibina B222,00pln
AMH 190,00pln
PAPPA Kryptor188,00pln
Wolna podj. βHCG Kryptor188,00pln
Kariotyp badanie cytogenetyczne460,00pln
Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych
Parathormon 45,00pln
Osteokalcyna 75,00pln
Fosfataza zasadowa13,00pln
Fosfataza kwaśna17,00pln
Fosfataza zasadowa- izoenzym kostny58,00pln
Witamina D3 metabolit 25(0H)73,00pln
Witamina D3 metabolit 1,25(0H)2187,00pln
Diagnostyka chorób nowotworowych
CEA 38,00pln
AFP 39,00pln
CA 125 48,00pln
CA 15-345,00pln
CA 19-945,00pln
SCC Ag105,00pln
Cyfra 21-165,00pln
CA 72-465,00pln
Βeta-2-mikroglobulina57,00pln
S100 76,00pln
NSE 64,00pln
HE4 105,00pln
Pakiet ROMA (CA125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka)153pln
Panel podstawowych mutacji
BRCA1, BRCA2, PALB2
900pln
BRCA1369pln
BRCA2289pln
Diagnostyka infekcji
HBs Ag 29,00pln
HBs przeciwciała40,00pln
HBe przeciwciała48,00pln
HBc przeciwciała całkowite40,00pln
HBc przeciwciała w klasie IgM57,00pln
HCV przeciwciała49,00pln
HAV przeciwciała całkowite51,00pln
HAV przeciwciała w klasie IgM51,00pln
Test HIV Ag/Ab Combo 49,00pln
HIV test potwierdzenia obecności przeciwciał anty - HIV 1 i anty - HIV 2260,00pln
HIV met. PCR ilościowo450,00pln
VDRL19,00pln
VDRL test potwierdzenia (FTA-ABS, FTA,TPHA)110,00pln
Toksoplazmoza przeciwciała IgG48,00pln
Toksoplazmoza przeciwciała IgM 48,00pln
Toksoplazmoza przeciwciała IgA 74,00pln
Toksoplazmoza przeciwciała IgG- awidność85,00pln
Różyczka IgG awidność187pln
Różyczka przeciwciała IgG 49,00pln
Różyczka przeciwciała IgM49,00pln
CMV przeciwciała IgG56,00pln
CMV przeciwciała IgM 56,00pln
CMV przeciwciała IgG-56,00pln
HSV IgG55,00pln
HSV IgM55,00pln
HSV met. PCR jakościowo175,00pln
Mononukleoza zakaźna jakościowo28,00pln
EBV IgG54,00pln
EBV IgM54,00pln
EBV met. PCR jakościowo230,00pln
EBV met. PCR ilościowo400,00pln
Chlamydia trachomatis IgG56,00pln
Chlamydia trachomatis IgM65,00pln
Chlamydia trachomatis IgA55,00pln
Odra IgG 83,00pln
Odra IgM 83,00pln
Ospa IgG83,00pln
Ospa IgM 83,00pln
Świnka IgG77,00pln
Świnka IgM 77,00pln
Borelioza IgG57,00pln
Borelioza IgM 57,00pln
Borelia burgdorferii met. PCR jakościowo190,00pln
Bruceloza IgG64,00pln
Bruceloza IgM 75,00pln
Yersinia spp IgG, IgM, IgA249,00pln
Parwowirus B19 met.PCR, ilościowo289,00pln
Parwowirus B19 IgG i IgM124,00pln
Toksokaroza IgG 89,00pln
Diagnostyka schorzeń autoimmunologicznych
Antykoagulant toczniowy127,00pln
P/c p.kardiolipinie w kl.IgG met.ELISA 76,00pln
P/c p.kardiolipinie w kl.IgM met.ELISA76,00pln
P/c p.kardiolipinie w kl.IgG i IgM met.ELISA137,00pln
P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgG met.ELISA 103,00pln
P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgM met.ELISA103,00pln
P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgG i IgM met.ELISA194,00pln
P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgG met.ELISA 116,00pln
P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgM met.ELISA 116,00pln
P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgG i IgM met.ELISA172,00pln
P/c p.antygenom jajnika met.IIF 162,00pln
P/c p.antygenom łożyska met.IIF 111,00pln
P/c p.plemnikom met.IIF 88,00pln
P/c p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1) test przesiewowy met. IIF54,00pln
P/c p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA2) test kompleksowy met. IIF,DID (dsDNA, nRNP, Sm, SS-A (Ro), SS-B (La), Scl-70, Jo-1, PM-Scl, fibrylarynowe, RNA-polimeraza I, PCNA, ACA, mitochondrialne, cytoszkieletowe, rybosomalne)110,00pln
P/c p.jądrowe (ANA3) met. immunoblotingu142,00pln
Mikrobiologia
Mocz- posiew i antybiogram 57,00pln
Wymaz bakteriologiczny- posiew i antybiogram50,00pln
Wymaz z kanału szyjki macicy bakteriologiczny-posiew i antybiogram70,00pln
Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)80,00pln
Diagnostyka zakażeń Sars-COV-2
Koronawirus Sars-COV-2, przeciwciała IgG, ilościowo99,00 zł
Koronawirus Sars-COV-2, przeciwciała IgM110,00 zł
Koronawirus Sars-COV-2, przeciwciała IgG i IgM (łącznie)190,00 zł
Call Now Button