EN YT FB
flowers flowers 2 3

Cennik badania laboratoryjne – Wrocław

Do cen badań laboratoryjnych doliczamy 15,- w przypadku pobrania krwi oraz 30,- w przypadku pobrania wymazu (dla pacjentek będących pod opieką Centrum). W przypadku pacjentek nie będących pod opieką Centrum doliczamy dodatkowo 50,- przy pobraniu krwi oraz 100,- przy pobraniu wymazu.

*Czas oczekiwania na wyniki, jest czasem orientacyjnym i może ulec wydłużeniu.

Cytologia cienkowarstwowa LBC
*Czas oczekiwania na wyniki 15 dni roboczych
110,-
Cytologia cienkowarstwowa LBC (bez wizyty)
*Czas oczekiwania na wyniki 15 dni roboczych
160,-
Cytologia cienkowarstwowa LBC CITO220,-
Wymaz z kanału szyjki macicy na posiew i antybiogram (tlenowce i beztlenowce)115,-
Wymaz bakteriologiczny z pochwy
*Czas oczekiwania na wyniki 10 dni
50,-
Wymaz bakteriologiczny z kanału szyjki macicy
*Czas oczekiwania na wyniki 10 dni
75,-
Wymaz mykologiczny
*Czas oczekiwania na wyniki 10 dni
80,-
Pakiet wymaz bakteriologiczny i mykologiczny
*Czas oczekiwania na wyniki 10 dni
115,-
Wymaz beztlenowce75,-
Wymaz GBS 90,-
Test genetyczny NIFTY (możliwe raty, cena testu NIFTY obejmuje konsultację lekarską mającą na celu wykluczenie przeciwskazań do wykonania testu)
*Czas oczekiwania na wyniki 10 dni
2350,-
Test genetyczny HARMONY wraz z ustaleniem płci (możliwe raty, cena testu HARMONY Wrocław obejmuje konsultację lekarską mającą na celu wykluczenie przeciwskazań do wykonania testu)2200,-
Test potrójny (bHCG, Estriol, AFP z raportem Prisca)168,-
Przyspieszone badanie materiału z amniopunkcji metodą QFPCR (wynik do 7 dni) - możliwe raty910,-
Badanie histopatologiczne pobranego materiału (do dwóch wycinków, +100 zł za każdy kolejny wycinek)
*Czas oczekiwania na wyniki 15 dni
260,-
Markery stanu zapalnego endometrium (NK, CD56, CD138)300,-
Badanie: CD3, CD20, CD8, CD56, CD68, CD138
**cena za 1 badanie
100,-**
Zaawansowana ocena aktywności infekcji wirusem HPV
*Czas oczekiwania na wyniki 15 dni roboczych
BADANIE ekspresji białek p16/Ki-67300,-
LBC CYTOLOGIA + p16/Ki-67 400,-
LBC CYTOLOGIA + TEST HPV HR DNA 14 typów wirusa250,-
Pakiety badań metodą PCR (wymazy)
*Czas oczekiwania na wyniki 15 dni roboczych
HPV HR 14 typów165,-
HPV 18 typów310,-
HPV 30 typów360,-
HPV 41 typów410,-
HSV wirus opryszczki typ 1 i 2200,-
Chlamydia trachomatis167-
Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum187,-
Mycoplasma genitalium203,-
Mycoplasma hominis met.PCR jakosciowo225,-
Neisserie gonorrhoeae (rzeżączka), met. PCR jakościowo185,-
Panel urogenitalny 2
(Chlamydia trachomatis, Neisserie gonorrhoeae)
200,-
Panel urogenitalny 5(Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum/parvum,
Mycoplasma
genitalium/hominis)
276,-
Panel urogenitalny 7
(Chlamydia trachomatis, Neisserie gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum/parvum,
Mycoplasma genitalium/hominis)
*Czas oczekiwania na wyniki 15 dni roboczych
367,-
Panel urogenitalny: HPV HR DNA 14, ch.trachomatis,m.genitalium,
u.urealitycum/parvum PCR jakościowo
317,-
Sexually Transmitted Infections (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium,
Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum,
Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis)
350,-
Genital Ulcer (Herpes virus 1/2, Treponema pallidum)240,-
Vaginosis (C. albicans, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis) 240,-
Panel urogenitalny 4
(Ch.trachomatis,M.genitalium,u.urealitycum/parvum)
284,-
Badania biochemiczne i podstawowe
OB12,-
Morfologia krwi pełna 18,-
Rozmaz krwi 15,-
Mocz badanie ogólne17,-
PT (INR)18,-
APTT20,-
Fibrynogen 21,-
D- dimery ilościowo62,-
Glukoza 15,-
Elektrolity (Na,K)26,-
ALAT14,-
Lipidogram (cholesterol, HDL,LDL,trójglicerydy)40,-
Próby wątrobowe (Aspat, Alat, ALP, bilirubina)42,-
GGTP15,-
Cholinesteraza16,-
Dehydrogenaza mleczanowa16,-
Lipaza 33,-
Amylaza 17,-
Mocznik 16,-
Kreatynina16,-
Klirens kreatyniny23,-
Kwas moczowy16,-
Białko całkowite15,-
Albumina 16,-
Proteinogram 39,-
Żelazo 16,-
Ferrytyna 52,-
Magnez 16,-
Wapń całkowity16,-
Wapń zjonizowany22,-
Chlorki 25
PIGF210,-
SFIT210,-
Bilirubina całkowita17,-
Bilirubina związana20,-
Indeks SFIT-1/Plgf310,-
Test obciążenia glukozą 50 g40,-
Test obciążenia glukozą 75 g40,-
Insulina po obciążeniu glukozą 75g 146,-
IgE całkowite36,-
Witamina D79,-
Ferinject (500mg)650,-
CK23,-
CK-MB aktywność46,-
Układ krzepnięcia
AT III aktywność68,-
Białko C aktywność88,-
Białko S wolne126,-
Czynnik V Leiden (met.PCR)265,-
Mutacja genu protrombiny 20210G-A (met.PCR)265,-
Termolabilny wariant MTHFR (met.PCR) 360,-
Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych
CRP ilościowo25,-
WR (odczyn Waalera-Rosego)21,-
ASO ilościowo23,-
RF ilościowo26,-
SLE półilościowo32,-
Haptoglobina49,-
Serologia i hematologia
Retikulocyty 19,-
Grupa krwi60,--
P/c odpornościowe60,-
Bezpośredni test antyglobulinowy39,-
Diagnostyka chorób tarczycy
TSH 30,-
FT4 32,-
FT3 32,-
T4 37,-
T3 37,-
Anty-TPO57,-
Anty-TG 57,-
p/c p. receptorom TSH100,-
Tyreoglobulina 76,-
Diagnostyka niedokrwistości
Kwas foliowy 54,-
Witamina B1252,-
Erytropoetyna 62,-
Transferyna 41,-
TIBC (Fe++, UIBC, %wysycenia transferyny)31,-
UIBC 23,-
Diagnostyka cukrzycy, hormonów nadnerczy i innych hormonów oraz metabolitów
Hemoglobina glikolowana met.HPLC 57,-
Insulina 50,-
C- peptyd52,-
Kortyzol 47,-
Aldosteron 66,-
Aktywność reninowa osocza82,-
Hormon wzrostu52,-
IGF-1 88,-
Leptyna 100,-
Insulina po obciążeniu (75g glukozy)146,-
OGTT w ciąży obciążenie 75g glukozy36,-
Hormony płciowe i inne wykładniki chorób i zaburzeń ginekologicznych
FSH 38,-
LH 38-
Estradiol 39-
Progesteron 39,-
Prolaktyna 39,-
βHCG całkowite 56,-
βHCG wolna podjednostka460,-
Estriol wolny68,-
DHEA 65,-
DHEAS0451,-
Androstendion 64,-
Testosteron 37,-
FAI (testosteron/SHBG46,-
Testosteron wolny 77,-
SHBG 48,-
170H progesteron68,-
Inhibina B246,-
AMH 198,-
PAPPA Kryptor195,-
Wolna podj. βHCG Kryptor195,-
Delfia Pappa+HCG wolna podjednostka beta327,-
Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych
Osteokalcyna 76,-
Fosfataza zasadowa16,-
Fosfataza kwaśna21,-
Fosfataza zasadowa- izoenzym kostny59,-
Witamina D3 metabolit 25(0H)75,-
Witamina D3 metabolit 1,25(0H)2188,-
Diagnostyka chorób nowotworowych
CEA 45,-
AFP 45,-
CA 125 52,-
CA 15-352,-
CA 19-952,-
SCC Ag106,-
Cyfra 21-166,-
CA 72-466,-
Βeta-2-mikroglobulina58,-
S100 77,-
NSE 65,-
HE4 118,-
Pakiet ROMA (CA125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka)170,-
Panel mutacji BRCA1, BRCA2910,-
BRCA1370,-
BRCA2290,-
PSA calkowity - antygen sp. dla prostaty47,-
PSA panel ( PSA, FSA, wskaźnik FPSA/PSA) - antygen sp. dla prostaty55,-
Diagnostyka infekcji
HBs Ag 32,-
HBe antygen56,-
HBs przeciwciała42,-
HBe przeciwciała56,-
HBc przeciwciała całkowite56,-
HBc przeciwciała w klasie IgM67,-
HCV przeciwciała53,-
HAV przeciwciała całkowite58,-
HAV przeciwciała w klasie IgM58,-
Test HIV Ag/Ab Combo 54,-
HIV test potwierdzenia obecności przeciwciał anty - HIV 1 i anty - HIV 2262,-
HIV met. PCR ilościowo450,-
VDRL23,-
VDRL test potwierdzenia (FTA-ABS, FTA,TPHA)148,-
Toksoplazmoza przeciwciała IgG52,-
Toksoplazmoza przeciwciała IgM 52,-
Toksoplazmoza przeciwciała IgA 75,-
Toksoplazmoza przeciwciała IgG- awidność110,-
Różyczka przeciwciała IgG 52,-
Różyczka IgG awidność208,-
Różyczka przeciwciała IgM53,-
CMV przeciwciała IgG58,-
CMV przeciwciała IgM 58,-
CMV przeciwciała IgG-AWIDNOŚĆ117,-
HSV IgG63,-
HSV IgM63,-
HSV met. PCR jakościowo176,-
Mononukleoza zakaźna jakościowo29,-
EBV IgG61,-
EBV IgM61,-
EBV met. PCR jakościowo262,-
EBV met. PCR ilościowo450,-
Chlamydia trachomatis IgG65,-
Chlamydia trachomatis IgM65,-
Chlamydia trachomatis IgA65,-
Chlamydia pneumoniae IgG62,-
Chlamydia pneumoniae IgM69,-
Chlamydia pneumoniae IgA69,-
Odra IgG 96,-
Odra IgM 96,-
Ospa IgG90,-
Ospa IgM 90,-
Świnka IgG92,-
Świnka IgM 92,-
Borelioza IgG65,-
Borelioza IgM 65,-
Bruceloza IgG75,-
Bruceloza IgM 86,-
Yersinia spp IgG, IgM, IgA250,-
Parwowirus B19 IgG i IgM145,-
Toksokaroza IgG 140,-
Mycoplasma IgG62,-
Mycoplasma IgM62,-
Mycoplasma IgA76,-
Bąblowica IgG141,-
Diagnostyka schorzeń autoimmunologicznych
P/c p.kardiolipinie w kl.IgG met.ELISA 114,-
P/c p.kardiolipinie w kl.IgM met.ELISA114,-
P/c p.kardiolipinie w kl.IgG i IgM met.ELISA150,-
P/c p.kardiolipinie w kl.IgA met.ELISA212,-
P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgG met.ELISA 114,-
P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgM met.ELISA114,-
P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgG i IgM met.ELISA212,-
P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgG met.ELISA 130,-
P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgM met.ELISA 130,-
P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgG i IgM met.ELISA192,-
P/c p.antygenom jajnika met.IIF 178,-
P/c p.plemnikom met.IIF 98,-
P/c p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1) test przesiewowy met. IIF55,-
P/c p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA2) test kompleksowy met. IIF,DID
(dsDNA, nRNP, Sm, SS-A (Ro), SS-B (La), Scl-70, Jo-1, PM-Scl, fibrylarynowe,
RNA-polimeraza I, PCNA, ACA, mitochondrialne, cytoszkieletowe, rybosomalne)
110,-
P/c p.jądrowe (ANA3) met. immunoblotingu155,-
ANA1 met IIF, test przesiewowy60,-
ANA2 net. IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA)110,-
ANA3 met.immunoblot (16 antygenów)155,-
Mikrobiologia
Mocz- posiew i antybiogram 59,-
Wymaz bakteriologiczny- posiew i antybiogram52,-
Wymaz z kanału szyjki macicy bakteriologiczny-posiew i antybiogram72,-
Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)90,-
Biocenoza72,-
Test antygenowy 7w1 (czas oczekiwania na wynik 15min)
1. Trichomonas vaginalis (TV) – rzęsistka pochwowego,
2. Candida albicans (CA) – drożdżycy,
3. Gardnerella vaginalis (GV) – bakteryjnego zapalenia pochwy,
4. Mycoplasma genitalium (MG),
5. Chlamydia trachomatis (CHT),
6. Neisseria gonorrhoeae (NGH) – rzeżączki,
7. Ureaplasma urealyticum (UU)"
200,-
Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca
CK22,00,-
CK-MB, aktywność45,00,-
[table “47” not found /]
Call Now Button