EN YT FB
flowers flowers 2 3

Cennik badania laboratoryjne – Wrocław

Do cen badań laboratoryjnych doliczamy 15,- w przypadku pobrania krwi oraz 30,- w przypadku pobrania wymazu (dla pacjentek będących pod opieką Centrum). W przypadku pacjentek nie będących pod opieką Centrum doliczamy dodatkowo 50,- przy pobraniu krwi oraz 100,- przy pobraniu wymazu.

*Czas oczekiwania na wyniki, jest czasem orientacyjnym i może ulec wydłużeniu.

Cytologia cienkowarstwowa LBC
*Czas oczekiwania na wyniki 15 dni roboczych
110,-
Cytologia cienkowarstwowa LBC (bez wizyty)
*Czas oczekiwania na wyniki 15 dni roboczych
160,-
Cytologia cienkowarstwowa LBC CITO220,-
Wymaz z kanału szyjki macicy na posiew i antybiogram (tlenowce i beztlenowce)100,-
Wymaz bakteriologiczny z pochwy
*Czas oczekiwania na wyniki 10 dni
50,-
Wymaz bakteriologiczny z kanału szyjki macicy
*Czas oczekiwania na wyniki 10 dni
70,-
Wymaz mykologiczny
*Czas oczekiwania na wyniki 10 dni
80,-
Pakiet wymaz bakteriologiczny i mykologiczny
*Czas oczekiwania na wyniki 10 dni
110,-
Wymaz beztlenowce70,-
Wymaz GBS 80,-
Test genetyczny NIFTY (możliwe raty, cena testu NIFTY obejmuje konsultację lekarską mającą na celu wykluczenie przeciwskazań do wykonania testu)
*Czas oczekiwania na wyniki 10 dni
2350,-
Test genetyczny HARMONY wraz z ustaleniem płci (możliwe raty, cena testu HARMONY Wrocław obejmuje konsultację lekarską mającą na celu wykluczenie przeciwskazań do wykonania testu)2200,-
Test potrójny (bHCG, Estriol, AFP z raportem Prisca)168,-
Przyspieszone badanie materiału z amniopunkcji metodą QFPCR (wynik do 7 dni) - możliwe raty910,-
Badanie histopatologiczne pobranego materiału (do dwóch wycinków, +100 zł za każdy kolejny wycinek)
*Czas oczekiwania na wyniki 15 dni
260,-
Markery stanu zapalnego endometrium (NK, CD56, CD138)300,-
Badanie: CD3, CD20, CD8, CD56, CD68, CD138
**cena za 1 badanie
100,-**
Zaawansowana ocena aktywności infekcji wirusem HPV
*Czas oczekiwania na wyniki 15 dni roboczych
BADANIE ekspresji białek p16/Ki-67300,-
LBC CYTOLOGIA + p16/Ki-67 400,-
LBC CYTOLOGIA + TEST HPV HR DNA 14 typów wirusa250,-
Pakiety badań metodą PCR (wymazy)
*Czas oczekiwania na wyniki 15 dni roboczych
HPV HR 14 typów165,-
HPV 18 typów310,-
HPV 30 typów360,-
HPV 41 typów410,-
HSV wirus opryszczki typ 1 i 2190,-
Chlamydia trachomatis145,-
Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum161,-
Mycoplasma genitalium178,-
Mycoplasma hominis met.PCR jakosciowo203,-
Neisserie gonorrhoeae (rzeżączka), met. PCR jakościowo178,-
Panel urogenitalny 2 (Chlamydia trachomatis, Neisserie gonorrhoeae)
155,-
Panel urogenitalny 5 (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum/parvum, Mycoplasma genitalium/hominis)
220,-
Panel urogenitalny 6 (Chlamydia trachomatis, Neisserie gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum/parvum, Mycoplasma genitalium/hominis)
*Czas oczekiwania na wyniki 15 dni roboczych
320,-
Panel infekcyjny HPV+4 (HPV, Ch.trachomatis, M.genitalium, U.ureaalitycum)310,-
Sexually Transmitted Infections (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis)350,-
Genital Ulcer (Herpes virus 1/2, Treponema pallidum)240,-
Vaginosis (C. albicans, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis) 240,-
Badania biochemiczne i podstawowe
OB11,-
Morfologia krwi pełna 17,-
Rozmaz krwi 14,-
Mocz badanie ogólne16,-
PT (INR)17,-
APTT19,-
Fibrynogen 20,-
D- dimery ilościowo60,-
Glukoza 14,-
Elektrolity (Na,K)25,-
ALAT13,-
Lipidogram (cholesterol, HDL,LDL,trójglicerydy)39,-
Próby wątrobowe (Aspat, Alat, ALP, bilirubina)40,-
GGTP14,-
Cholinesteraza15,-
Dehydrogenaza mleczanowa15,-
Lipaza 32,-
Amylaza 16,-
Mocznik 15,-
Kreatynina15,-
Klirens kreatyniny22,-
Kwas moczowy15,-
Białko całkowite14,-
Albumina 15,-
Proteinogram 38,-
Żelazo 15,-
Ferrytyna 51,-
Magnez 15,-
Wapń całkowity15,-
Wapń zjonizowany21,-
Chlorki 24,-
PIGF200,-
SFIT200,-
Bilirubina całkowita16,-
Bilirubina związana19,-
Indeks SFIT-1/Pigf300,-
Test obciążenia glukozą 50 g35,-
Test obciążenia glukozą 75 g35,-
Insulina po obciążeniu glukozą 75g 144,-
IgE całkowite35,-
Witamina D73,-
Ferinject (500mg)650,-
CK22,-
CK-MB aktywność45,-
Układ krzepnięcia
AT III aktywność67,-
Białko C aktywność87,-
Białko S wolne125,-
Czynnik V Leiden (met.PCR)250,-
Mutacja genu protrombiny 20210G-A (met.PCR)250,-
Termolabilny wariant MTHFR (met.PCR) 345,-
Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych
CRP ilościowo24,-
WR (odczyn Waalera-Rosego)20,-
ASO ilościowo22,-
RF ilościowo25,-
SLE półilościowo31,-
Haptoglobina48,-
Serologia i hematologia
Retikulocyty 18,-
Grupa krwi58,-
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 ozn) 114,-
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 ozn)64,-
P/c odpornościowe58,-
Bezpośredni test antyglobulinowy39,-
Diagnostyka chorób tarczycy
TSH 29,-
FT4 31,-
FT3 31,-
T4 36,-
T3 36,-
Anty-TPO56,-
Anty-TG 56,-
p/c p. receptorom TSH100,-
Tyreoglobulina 75,-
Diagnostyka niedokrwistości
Kwas foliowy 52,-
Witamina B1250,-
Erytropoetyna 61,-
Transferyna 40,-
TIBC (Fe++, UIBC, %wysycenia transferyny)30,-
UIBC 22,-
Diagnostyka cukrzycy, hormonów nadnerczy i innych hormonów oraz metabolitów
Hemoglobina glikolowana met.HPLC 55,-
Insulina 48,-
C- peptyd51,-
Kortyzol 45,-
Aldosteron 65,-
Aktywność reninowa osocza81,-
Hormon wzrostu51,-
IGF-1 87,-
Leptyna 100,-
Insulina po obciążeniu (75g glukozy)144,-
OGTT w ciąży obciążenie 75g glukozy39,-
Hormony płciowe i inne wykładniki chorób i zaburzeń ginekologicznych
FSH 37,-
LH 37-
Estradiol 38-
Progesteron 38,-
Prolaktyna 38,-
βHCG całkowite 53,-
βHCG wolna podjednostka460,-
Estriol wolny67,-
DHEA 64,-
DHEAS0449,-
Androstendion 62,-
Testosteron 36,-
FAI (testosteron/SHBG45,-
Testosteron wolny 76,-
SHBG 47,-
170H progesteron67,-
Inhibina B245,-
AMH 190,-
PAPPA Kryptor192,-
Wolna podj. βHCG Kryptor192,-
Delfia Pappa+HCG wolna podjednostka beta320,-
Kariotyp badanie cytogenetyczne500,-
Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych
Parathormon 51,-
Osteokalcyna 75,-
Fosfataza zasadowa15,-
Fosfataza kwaśna20,-
Fosfataza zasadowa- izoenzym kostny58,-
Witamina D3 metabolit 25(0H)75,-
Witamina D3 metabolit 1,25(0H)2187,-
Diagnostyka chorób nowotworowych
CEA 43,-
AFP 44,-
CA 125 50,-
CA 15-350,-
CA 19-950,-
SCC Ag105,-
Cyfra 21-165,-
CA 72-465,-
Βeta-2-mikroglobulina57,-
S100 76,-
NSE 64,-
HE4 115,-
Pakiet ROMA (CA125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka)160,-
Panel podstawowych mutacji
BRCA1, BRCA2, PALB2
900,-
BRCA1369,-
BRCA2289,-
PSA calkowity - antygen sp. dla prostaty45,-
PSA panel ( PSA, FSA, wskaźnik FPSA/PSA) - antygen sp. dla prostaty53,-
Diagnostyka infekcji
HBs Ag 31,-
HBe antygen55,-
HBs przeciwciała41,-
HBe przeciwciała55,-
HBc przeciwciała całkowite55,-
HBc przeciwciała w klasie IgM66,-
HCV przeciwciała51,-
HAV przeciwciała całkowite57,-
HAV przeciwciała w klasie IgM57,-
Test HIV Ag/Ab Combo 52,-
HIV test potwierdzenia obecności przeciwciał anty - HIV 1 i anty - HIV 2260,-
HIV met. PCR ilościowo450,-
VDRL22,-
VDRL test potwierdzenia (FTA-ABS, FTA,TPHA)147,-
Toksoplazmoza przeciwciała IgG50,-
Toksoplazmoza przeciwciała IgM 50,-
Toksoplazmoza przeciwciała IgA 74,-
Toksoplazmoza przeciwciała IgG- awidność107,-
Różyczka IgG awidność187,-
Różyczka przeciwciała IgG 50,-
Różyczka IgG awidność206,-
Różyczka przeciwciała IgM51,-
CMV przeciwciała IgG56,-
CMV przeciwciała IgM 59,-
CMV przeciwciała IgG-AWIDNOŚĆ115,-
HSV IgG62,-
HSV IgM62,-
HSV met. PCR jakościowo175,-
Mononukleoza zakaźna jakościowo28,-
EBV IgG60,-
EBV IgM60,-
EBV met. PCR jakościowo260,-
EBV met. PCR ilościowo450,-
Chlamydia trachomatis IgG64,-
Chlamydia trachomatis IgM64,-
Chlamydia trachomatis IgA64,-
Chlamydia pneumoniae IgG60,-
Chlamydia pneumoniae IgM68,-
Chlamydia pneumoniae IgA68,-
Odra IgG 94,-
Odra IgM 94,-
Ospa IgG88,-
Ospa IgM 88,-
Świnka IgG90,-
Świnka IgM 90,-
Borelioza IgG64,-
Borelioza IgM 64,-
Bruceloza IgG73,-
Bruceloza IgM 85,-
Yersinia spp IgG, IgM, IgA249,-
Parwowirus B19 IgG i IgM138,-
Toksokaroza IgG 89,-
Mycoplasma IgG60,-
Mycoplasma IgM60,-
Mycoplasma IgA75,-
Bąblowica IgG140,-
Diagnostyka schorzeń autoimmunologicznych
Antykoagulant toczniowy132,-
P/c p.kardiolipinie w kl.IgG met.ELISA 112,-
P/c p.kardiolipinie w kl.IgM met.ELISA112,-
P/c p.kardiolipinie w kl.IgG i IgM met.ELISA145,-
P/c p.kardiolipinie w kl.IgA met.ELISA210,-
P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgG met.ELISA 112,-
P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgM met.ELISA112,-
P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgG i IgM met.ELISA210,-
P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgG met.ELISA 128,-
P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgM met.ELISA 128,-
P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgG i IgM met.ELISA190,-
P/c p.antygenom jajnika met.IIF 177,-
P/c p.plemnikom met.IIF 97,-
P/c p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1) test przesiewowy met. IIF54,-
P/c p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA2) test kompleksowy met. IIF,DID (dsDNA, nRNP, Sm, SS-A (Ro), SS-B (La), Scl-70, Jo-1, PM-Scl, fibrylarynowe, RNA-polimeraza I, PCNA, ACA, mitochondrialne, cytoszkieletowe, rybosomalne)110,-
P/c p.jądrowe (ANA3) met. immunoblotingu142,-
ANA1 met IIF, test przesiewowy60,-
ANA2 net. IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA)110,-
ANA3 met.immunoblot (16 antygenów)155,-
Mikrobiologia
Mocz- posiew i antybiogram 58,-
Wymaz bakteriologiczny- posiew i antybiogram50,-
Wymaz z kanału szyjki macicy bakteriologiczny-posiew i antybiogram70,-
Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)70,-
Wymaz z cewki moczowej70,-
Test antygenowy 7w1 (czas oczekiwania na wynik 15min)
1. Trichomonas vaginalis (TV) – rzęsistka pochwowego,
2. Candida albicans (CA) – drożdżycy,
3. Gardnerella vaginalis (GV) – bakteryjnego zapalenia pochwy,
4. Mycoplasma genitalium (MG),
5. Chlamydia trachomatis (CHT),
6. Neisseria gonorrhoeae (NGH) – rzeżączki,
7. Ureaplasma urealyticum (UU)"
200,-
Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca
CK22,00pln
CK-MB, aktywność45,00pln
Diagnostyka zakażeń Sars-COV-2
Koronawirus Sars-COV-2, przeciwciała IgG, ilościowo99,-
Koronawirus Sars-COV-2, przeciwciała IgM110,-
Koronawirus Sars-COV-2, przeciwciała IgG i IgM (łącznie)190,-
Call Now Button