EN YT FB
flowers flowers 2 3

Cennik badania laboratoryjne – Wrocław

Do cen badań laboratoryjnych doliczamy 15,00pln w przypadku pobrania krwi oraz 30,00pln w przypadku pobrania wymazu (dla pacjentek będących pod opieką Centrum). W przypadku pacjentek nie będących pod opieką Centrum doliczamy dodatkowo 50,00pln przy pobraniu krwi oraz 100,00pln przy pobraniu wymazu.

Cytologia cienkowarstwowa LBC110,00pln
Cytologia cienkowarstwowa LBC (bez wizyty)160,00pln
Cytologia cienkowarstwowa LBC CITO220,00pln
Wymaz z kanału szyjki macicy na posiew i antybiogram (tlenowce i beztlenowce)100,00pln
Wymaz bakteriologiczny z pochwy50,00pln
Wymaz bakteriologiczny z kanału szyjki macicy70,00pln
Wymaz mykologiczny 80,00pln
Pakiet wymaz bakteriologiczny i mykologiczny110,00pln
Wymaz beztlenowce70,00pln
Wymaz GBS 80,00pln
Test genetyczny NIFTY (możliwe raty, cena testu NIFTY obejmuje konsultację lekarską mającą na celu wykluczenie przeciwskazań do wykonania testu)2350,00pln
Test genetyczny HARMONY wraz z ustaleniem płci (możliwe raty, cena testu HARMONY Wrocław obejmuje konsultację lekarską mającą na celu wykluczenie przeciwskazań do wykonania testu)2200,00pln
Test potrójny (bHCG, Estriol, AFP z raportem Prisca)168,00pln
Przyspieszone badanie materiału z amniopunkcji metodą QFPCR (wynik do 7 dni) - możliwe raty910,00pln
Badanie histopatologiczne pobranego materiału (do dwóch wycinków, +100 zł za każdy kolejny wycinek) 250,00pln
Badanie: CD3, CD20, CD8, CD56, CD68, CD138
*cena za 1 badanie
100,00pln*
Zaawansowana ocena aktywności infekcji wirusem HPV
BADANIE ekspresji białek p16/Ki-67300,00pln
LBC CYTOLOGIA + p16/Ki-67 400,00pln
LBC CYTOLOGIA + TEST HPV HR DNA 14 typów wirusa250,00pln
Pakiety badań metodą PCR (wymazy)
HPV HR 14 typów165,00pln
HPV 18 typów310,00pln
HPV 30 typów330,00pln
HPV 41 typów410,00pln
HSV wirus opryszczki typ 1 i 2190,00pln
Chlamydia trachomatis145,00pln
Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum161,00pln
Mycoplasma genitalium178,00pln
Mycoplasma hominis met.PCR jakosciowo203,00pln
Neisserie gonorrhoeae (rzeżączka), met. PCR jakościowo178,00pln
Panel urogenitalny 2 (Chlamydia trachomatis, Neisserie gonorrhoeae)155,00pln
Panel urogenitalny 5 (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum/parvum, Mycoplasma genitalium/hominis)220,00pln
Panel urogenitalny 6 (Chlamydia trachomatis, Neisserie gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum/parvum, Mycoplasma genitalium/hominis)320,00pln
Panel infekcyjny HPV+4 (HPV, Ch.trachomatis, M.genitalium, U.ureaalitycum)310,00pln
Sexually Transmitted Infections (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis)320,00pln
Genital Ulcer (Herpes virus 1/2, Treponema pallidum)240,00pln
Vaginosis (C. albicans, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis) 240,00pln
Badania biochemiczne i podstawowe
OB11,00pln
Morfologia krwi pełna 17,00pln
Rozmaz krwi 14,00pln
Mocz badanie ogólne16,00pln
PT (INR)17,00pln
APTT19,00pln
Fibrynogen 20,00pln
D- dimery ilościowo60,00pln
Glukoza 14,00pln
Elektrolity (Na,K)25,00pln
ALAT13,00pln
Lipidogram (cholesterol, HDL,LDL,trójglicerydy)39,00pln
Próby wątrobowe (Aspat, Alat, ALP, bilirubina)40,00pln
GGTP14,00pln
Cholinesteraza15,00pln
Dehydrogenaza mleczanowa15,00pln
Lipaza 32,00pln
Amylaza 16,00pln
Mocznik 15,00pln
Kreatynina15,00pln
Klirens kreatyniny22,00pln
Kwas moczowy15,00pln
Białko całkowite14,00pln
Albumina 15,00pln
Proteinogram 38,00pln
Żelazo 15,00pln
Ferrytyna 51,00pln
Magnez 15,00pln
Wapń całkowity15,00pln
Wapń zjonizowany21,00pln
Chlorki 24,00pln
PIGF200,00pln
SFIT200,00pln
Bilirubina całkowita16,00pln
Bilirubina związana19,00pln
Indeks SFIT-1/Pigf300,00pln
Test obciążenia glukozą 50 g35,00pln
Test obciążenia glukozą 75 g35,00pln
Insulina po obciążeniu glukozą 75g 144,00pln
IgE całkowite35,00pln
Witamina D73,00pln
Ferinject (500mg)650,00pln
CK22,00pln
CK-MB aktywność45,00pln
Układ krzepnięcia
AT III aktywność67,00pln
Białko C aktywność87,00pln
Białko S wolne125,00pln
Czynnik V Leiden (met.PCR)250,00pln
Mutacja genu protrombiny 20210G-A (met.PCR)250,00pln
Termolabilny wariant MTHFR (met.PCR) 345,00pln
Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych
CRP ilościowo24,00pln
WR (odczyn Waalera-Rosego)20,00pln
ASO ilościowo22,00pln
RF ilościowo25,00pln
SLE półilościowo31,00pln
Haptoglobina48,00pln
Serologia i hematologia
Retikulocyty 18,00pln
Grupa krwi58,00pln
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 ozn) 114,00pln
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 ozn)64,00pln
P/c odpornościowe58,00pln
Bezpośredni test antyglobulinowy39,00pln
Diagnostyka chorób tarczycy
TSH 29,00pln
FT4 31,00pln
FT3 31,00pln
T4 36,00pln
T3 36,00pln
Anty-TPO56,00pln
Anty-TG 56,00pln
p/c p. receptorom TSH100,00pln
Tyreoglobulina 75,00pln
Diagnostyka niedokrwistości
Kwas foliowy 52,00pln
Witamina B1250,00pln
Erytropoetyna 61,00pln
Transferyna 40,00pln
TIBC (Fe++, UIBC, %wysycenia transferyny)30,00pln
UIBC 22,00pln
Diagnostyka cukrzycy, hormonów nadnerczy i innych hormonów oraz metabolitów
Hemoglobina glikolowana met.HPLC 55,00pln
Insulina 48,00pln
C- peptyd51,00pln
ACTH 45,00pln
Kortyzol 45,00pln
Aldosteron 65,00pln
Aktywność reninowa osocza81,00pln
Hormon wzrostu51,00pln
IGF-1 87,00pln
Leptyna 100,00pln
Insulina po obciążeniu (75g glukozy)144,00pln
OGTT w ciąży obciążenie 75g glukozy39,00pln
Hormony płciowe i inne wykładniki chorób i zaburzeń ginekologicznych
FSH 37,00pln
LH 37,00pln
Estradiol 38,00pln
Progesteron 38,00pln
Prolaktyna 38,00pln
βHCG całkowite 53,00pln
βHCG wolna podjednostka460,00pln
Estriol wolny67,00pln
DHEA 64,00pln
DHEAS0449,00pln
Androstendion 62,00pln
Testosteron 36,00pln
Testosteron wolny 76,00pln
SHBG 47,00pln
170H progesteron67,00pln
Inhibina B245,00pln
AMH 190,00pln
PAPPA Kryptor192,00pln
Wolna podj. βHCG Kryptor192,00pln
Delfia Pappa+HCG wolna podjednostka beta320.00pln
Kariotyp badanie cytogenetyczne500,00pln
Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych
Parathormon 51,00pln
Osteokalcyna 75,00pln
Fosfataza zasadowa15,00pln
Fosfataza kwaśna20,00pln
Fosfataza zasadowa- izoenzym kostny58,00pln
Witamina D3 metabolit 25(0H)75,00pln
Witamina D3 metabolit 1,25(0H)2187,00pln
Diagnostyka chorób nowotworowych
CEA 43,00pln
AFP 44,00pln
CA 125 50,00pln
CA 15-350,00pln
CA 19-950,00pln
SCC Ag105,00pln
Cyfra 21-165,00pln
CA 72-465,00pln
Βeta-2-mikroglobulina57,00pln
S100 76,00pln
NSE 64,00pln
HE4 115,00pln
Pakiet ROMA (CA125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka)160,00pln
Panel podstawowych mutacji
BRCA1, BRCA2, PALB2
900,00pln
BRCA1369,00pln
BRCA2289,00pln
PSA calkowity - antygen sp. dla prostaty45,00pln
PSA panel ( PSA, FSA, wskaźnik FPSA/PSA) - antygen sp. dla prostaty53,00pln
Diagnostyka infekcji
HBs Ag 31,00pln
HBe antygen55,00pln
HBs przeciwciała41,00pln
HBe przeciwciała55,00pln
HBc przeciwciała całkowite55,00pln
HBc przeciwciała w klasie IgM66,00pln
HCV przeciwciała51,00pln
HAV przeciwciała całkowite57,00pln
HAV przeciwciała w klasie IgM57,00pln
Test HIV Ag/Ab Combo 52,00pln
HIV test potwierdzenia obecności przeciwciał anty - HIV 1 i anty - HIV 2260,00pln
HIV met. PCR ilościowo450,00pln
VDRL22,00pln
VDRL test potwierdzenia (FTA-ABS, FTA,TPHA)147,00pln
Toksoplazmoza przeciwciała IgG50,00pln
Toksoplazmoza przeciwciała IgM 50,00pln
Toksoplazmoza przeciwciała IgA 74,00pln
Toksoplazmoza przeciwciała IgG- awidność107,00pln
Różyczka IgG awidność187,00pln
Różyczka przeciwciała IgG 50,00pln
Różyczka IgG awidność206,00pln
Różyczka przeciwciała IgM51,00pln
CMV przeciwciała IgG56,00pln
CMV przeciwciała IgM 59,00pln
CMV przeciwciała IgG-AWIDNOŚĆ115,00pln
HSV IgG62,00pln
HSV IgM62,00pln
HSV met. PCR jakościowo175,00pln
Mononukleoza zakaźna jakościowo28,00pln
EBV IgG60,00pln
EBV IgM60,00pln
EBV met. PCR jakościowo260,00pln
EBV met. PCR ilościowo450,00pln
Chlamydia trachomatis IgG64,00pln
Chlamydia trachomatis IgM64,00pln
Chlamydia trachomatis antygen met. PCR jakościowo160,00pln
Chlamydia trachomatis IgA64,00pln
Chlamydia pneumoniae IgG60,00pln
Chlamydia pneumoniae IgM68,00pln
Chlamydia pneumoniae IgA68,00pln
Odra IgG 94,00pln
Odra IgM 94,00pln
Ospa IgG88,00pln
Ospa IgM 88,00pln
Świnka IgG90,00pln
Świnka IgM 90,00pln
Borelioza IgG64,00pln
Borelioza IgM 64,00pln
Borelia burgdorferii met. PCR jakościowo190,00pln
Bruceloza IgG73,00pln
Bruceloza IgM 85,00pln
Yersinia spp IgG, IgM, IgA249,00pln
Parwowirus B19 met.PCR, ilościowo325,00pln
Parwowirus B19 IgG i IgM138,00pln
Toksokaroza IgG 89,00pln
Mycoplasma IgG60,00pln
Mycoplasma IgM60,00pln
Mycoplasma IgA75,00pln
Mycoplasma met. PCR jakościowo225,00pln
Mycoplasma genitalium met. PCR jakościowo195,00pln
Bąblowica IgG140,00pln
Diagnostyka schorzeń autoimmunologicznych
Antykoagulant toczniowy132,00pln
P/c p.kardiolipinie w kl.IgG met.ELISA 112,00pln
P/c p.kardiolipinie w kl.IgM met.ELISA112,00pln
P/c p.kardiolipinie w kl.IgG i IgM met.ELISA145,00pln
P/c p.kardiolipinie w kl.IgA met.ELISA210,00pln
P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgG met.ELISA 112,00pln
P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgM met.ELISA112,00pln
P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgG i IgM met.ELISA210,00pln
P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgG met.ELISA 128,00pln
P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgM met.ELISA 128,00pln
P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgG i IgM met.ELISA190,00pln
P/c p.antygenom jajnika met.IIF 177,00pln
P/c p.antygenom łożyska met.IIF 111,00pln
P/c p.plemnikom met.IIF 97,00pln
P/c p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1) test przesiewowy met. IIF54,00pln
P/c p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA2) test kompleksowy met. IIF,DID (dsDNA, nRNP, Sm, SS-A (Ro), SS-B (La), Scl-70, Jo-1, PM-Scl, fibrylarynowe, RNA-polimeraza I, PCNA, ACA, mitochondrialne, cytoszkieletowe, rybosomalne)110,00pln
P/c p.jądrowe (ANA3) met. immunoblotingu142,00pln
ANA1 met IIF, test przesiewowy60,00pln
ANA2 net. IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA)110,00pln
ANA3 met.immunoblot (16 antygenów)155,00pln
Mikrobiologia
Mocz- posiew i antybiogram 58,00pln
Wymaz bakteriologiczny- posiew i antybiogram50,00pln
Wymaz z kanału szyjki macicy bakteriologiczny-posiew i antybiogram70,00pln
Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)70,00pln
Wymaz z cewki moczowej70,00pln
Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca
CK22,00pln
CK-MB, aktywność45,00pln
Diagnostyka zakażeń Sars-COV-2
Koronawirus Sars-COV-2, przeciwciała IgG, ilościowo99,00 zł
Koronawirus Sars-COV-2, przeciwciała IgM110,00 zł
Koronawirus Sars-COV-2, przeciwciała IgG i IgM (łącznie)190,00 zł
Call Now Button