EN YT FB
flowers flowers 2 3

USG jamy brzusznej

            Ultrasonografia jamy brzusznej jest nieinwazyjną metodą oceny narządów położonych w jamie brzusznej. Jest to obecnie badanie pierwszego rzutu, które pozwala na zobrazowanie narządów przede wszystkim o budowie miąższowej, jak wątroba, nerki, śledziona, nadnercza i trzustka, jak  również aorty brzusznej, przestrzeni zaotrzewnowej czy pęcherza moczowego.

Badanie pozwala często na stwierdzenie przyczyny dolegliwości bólowych w jamie brzusznej oraz na potwierdzenie bądź wykluczenie rozpoznania wstępnego stawianego przez lekarza pierwszego kontaktu na podstawie objawów sugerujących wodobrzusze, nowotwór i wiele innych patologii.

Obrazowanie za pomocą usg oparte jest na wykorzystaniu fali ultradźwiękowej, która przechodząc przez narządy i przestrzenie  o różnej gęstości, ulega przetworzeniu w sposób umożliwiający uzyskanie na ekranie ultrasonografu obrazu w skali szarości. Obraz ten przedstawia narządy jamy brzusznej ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi ich budowy. W ten sposób osoba wykonująca badanie jest w stanie określić przyczynę  dolegliwości pacjenta.

Badanie jest bezbolesne i trwa kilkanaście- kilkadziesiąt minut w zależności od potrzeby. W dalszej kolejności, w razie stwierdzenie określonych patologii, lekarz wykonujący badanie może zalecić dokładniejszą ocenę np. za pomocą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, jak również diagnostykę laboratoryjną.

Wskazaniami do badania usg jamy brzusznej są:

 • ból brzucha
 • wymioty, nudności, dolegliwości dyspeptyczne
 • podejrzenie kamicy pęcherzyka żółciowego
 • podejrzenie kamicy nerek/dróg moczowych
 • nieprawidłowości w badaniu fizykalnym- stwierdzenie powiększenia narządów jamy brzusznej, wodobrzusza, guza, żółtaczki
 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych
 • krwiomocz, trudności w oddaniu moczu
 • potrzeba kontroli i monitorowania efektów leczenia różnorodnych schorzeń
 • profilaktyczna ocena stanu zdrowia pacjenta

Przed badaniem wskazane jest pozostawania przez kilka godzin na czczo, a w dniach poprzedzających usg unikanie spożywania pokarmów wzdymających, ciężkostrawnych i napojów gazowanych.

Jak każde badanie, usg jest elementem służącym do postawienia trafnej diagnozy. Wiele zależy od doświadczenia i umiejętności oraz wiedzy osoby wykonującej badanie.

Za pomocą usg można rozpoznać m.in.:

 • choroby wątroby- stłuszczenie, naczyniaki, torbiele, zmiany marskie, zmiany przerzutowe
 • choroby pęcherzyka żółciowego: kamicę, przewlekłe i ostre zmiany zapalne, polipy, nowotwory
 • choroby trzustki: ostre i przewlekłe zmiany zapalne, torbielowate, guzy
 • choroby śledziony: splenomegalię, zmiany ogniskowe
 • kamicę dróg moczowych, guzy i torbiele nerek, wodonercze i mniej zaawansowane stany zastoju moczu w układzie kielichowo-miedniczkowym nerek, cechy niewydolności nerek, zmiany w nadnerczach, uchyłki pęcherza moczowego, powiększenie gruczołu krokowego
 • zmiany zakrzepowe i tętniakowate naczyń
 • wodobrzusze, cechy nadciśnienia wrotnego, płyn w jamach opłucnowych
 • patologie narządów miednicy mniejszej

Zatem badanie usg stwarza bardzo szerokie możliwości diagnostyki  wstępnej, monitorowania   efektów leczenia a także dalszej, szerzej zakrojonej diagnostyki obrazowej. Jest wykorzystywane przez lekarzy różnych dziedzin medycyny, szczególnie internistów i specjalistów szczegółowych dziedziń medycyny wewnętrznej, w tym m.in. nefrologów, pulmonologów, endokrynologów, angiologów, diabetologów i in., pediatrów, chirurgów i wielu innych specjalistów, co stanowi o dużej wartości tego badania.

 

 

 

 

 

 

Call Now Button