EN YT FB
flowers flowers 2 3

Ograniczenia diagnostyczne kolposkopii

Kolpokopia jest jednym z kluczowych elementów pogłębionej diagnostyki szyjki macicy.

Pomimo, że wraz z cytologią umożliwia diagnostykę zmian na szyjce macicy jeszcze przed wystąpieniem inwazyjnego raka szyjki macicy i tym samym ratuje życie, posiada też swoje wady.

Ograniczenia diagnostyczne kolposkopii wynikają z samej metody tego badania, ale też niekiedy ze specyficznego stanu pacjentki.

  1. Kolposkopia jest badaniem subiektywnym.

To znaczy, że interpretacja obrazu kolposkopowego zależy w dużej mierze od osoby, która badanie wykonuje.

W związku z tym największe znaczenie ma doświadczenie lekarza wykonującego badanie. Interpretacja obrazu kolposkopowego jest po prostu trudna i osoba nie przeszkolona może niewłaściwie zinterpretować wynik badania.

W świecie medycznym trwają próby automatyzacji i obiektywizacji badania przez zastosowanie różnych urządzeń technicznych. Być może w przyszłości sztuczna inteligencja, tak jak w innych dziedzinach medycyny, pomoże i w tym względzie lub nawet zastąpi człowieka. Jednak na obecnym etapie nie dowiedziono, że stosowanie urządzeń automatycznych ma przewagę w stosunku do skuteczności doświadczonego specjalisty.

Zastosowanie specjalnych kamer, pomagających ustalić miejsce największego nasilenia zmian patologicznych na szyjce ma największy sens wtedy, gdy dostęp do przeszkolonego personelu medycznego jest ograniczony.

  1. Pobranie wycinków do badania.

Pomimo, że wycinki do badania histopatologicznego są pobierane w sposób celowany tzn. z miejsc wyznaczonych w trakcie badania, biopsja może nie objąć właściwego miejsca.

Aby zrozumieć to zagadnienie techniczne należy uzmysłowić sobie fakt, że niekiedy zmiany patologiczne mogą mieć kilka milimetrów a kleszczyki biopsyjne mogą po prostu nie uchwycić właściwego miejsca.

Między innymi dlatego z szyjki pobiera się kilka wycinków. Pozwala to zminimalizować ryzyko fałszywie ujemnej biopsji.

W tym względzie niezwykle ważna jest wizyta kontrolna u lekarza, po uzyskaniu wyniku badania histopatologicznego wycinka, aby jeszcze raz podsumować wyniki wszystkich badań i nakreślić plan postepowania indywidualny dla każdej pacjentki.  W przypadku podejrzenia, że biopsja jest niediagnostyczna, może zapaść decyzja o jej powtórzeniu lub nawet o wykonaniu innych procedur w tym diagnostyczno-terapeutycznego wycięcia całej zmiany pętlą elektryczną.

  1. Pacjentki po przebytych zabiegach na szyjce macicy.

Odrębną grupą pacjentek, które wymagają szczególnej opieki są te, które przebyły już zabiegi na szyjce macicy, takie jak konizacja czy leep-loop lub różnego rodzaju procedury ablacyjne.

Trudności diagnostyczne wynikają z tego, że w trakcie kolposkopii oceniana jest tzw. strefa transformacji, czyli takie miejsce, gdzie łączą się dwa nabłonki na szyjce. W uproszczeniu, to miejsce, gdzie tkanka z wnętrza kanału szyjki łączy się z zewnętrzną powierzchnią szyjki macicy. Tam najczęściej powstają zmiany przednowotworowe i nowotworowe.

Po przebytych zabiegach to miejsce w kolposkopii może nie być widoczne, wtedy kluczowe znaczenie ma biopsja kanału szyjki.

Ten sam problem występuje u kobiet po przebytym leczeniu tzw. „nadżerki”. Dlatego należy zawsze upewnić się, że leczenie szyjki macicy jest niezbędne zwłaszcza, że wskazania do zbiegów różnego rodzaju „wypalania” czy „wymrażania” są obecnie naprawdę ograniczone.

Co więcej nie tylko koposkopia ale i cytologia po tego rodzaju procedurach może być mniej skuteczna.

  1. Inne czynniki zaburzające obraz kolposkopowy.

Kolposkopia nie powinna być wykonywana w trakcie miesiączki oraz w trakcie infekcji intymnej.

Dodatkową grupą pacjentek, które mogą wymagać specjalnego przygotowania do kolopskopii są kobiety po menopauzie.

Niekiedy zmiany wywołane przez niedobór estrogenów mogą uniemożliwiać ocenę koloskopową.

Zarówno w przypadku infekcji jak i zmian związanych z menopauzą lekarz może zdecydować o leczeniu i powtórzeniu kolposkopii w odpowiednich warunkach.

  1. Kobiety w ciąży.

To grupa pacjentek jest dość specyficzna, ponieważ zmiany hormonalne w ciąży wpływają w znaczący sposób na obraz szyjki macicy.

W ciąży wycinki z szyjki macicy pobiera się rzadko, jedynie w sytuacji, kiedy podejrzewane są zmiany nowotworowe lub wysoki stopień dysplazji. Specyfiką badania jest również brak możliwości pobrania biopsji z kanału szyjki macicy.

Jako że interpretacja obrazu kolposkopowego w ciąży jest bardzo trudna, nie wszyscy lekarze zajmujący się kolposkopią diagnozują pacjentki w ciąży. Także warto upewnić się, że dana placówka realizuje takie badania.

W podsumowaniu chciałbym podkreślić fakt, że niezmiernie ważne jest nie tylko prawidłowe wykonanie kolposkopii przez doświadczonego lekarza, ale też dokładna analiza wszystkich dotychczasowym badań pacjentki. W przypadku przewlekłej infekcji HPV wykonanie kolposkopii  nie jest jednorazowym badaniem, które rozwiąże nasz problem. Niekiedy stanowi dopiero początek całego procesu diagnostyki i leczenia.

 

 

 

Call Now Button