EN YT FB
flowers flowers 2 3

Dr n.med. Łukasz Hajac

Wykształcenie :

 • Ukończenie XIV Liceum Ogólnokształcącego Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.
 • Ukończenie studiów na kierunku lekarskim na Akademii Medycznej Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Ukończenie specjalizacji z onkologii klinicznej
 • W trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej
 • Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych z wyróżnieniem na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
 • Starszy asystent w Oddziale Onkologii Klinicznej / Chemioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
 • Kierujący pracą Zespołu Nowotworów Neuroendokrynnych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
 • Starszy asystent w Poradni Onkologicznej SPZOZ „Latawiec”
 • Konsultujący onkolog w Szpitalu Wojewódzkim Marciniaka we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe:

 • Starszy asystent w Oddziale Onkologii Klinicznej / Chemioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
 • Kierujący pracą Zespołu Nowotworów Neuroendokrynnych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
 • Starszy asystent w Poradni Onkologicznej SPZOZ „Latawiec”
 • Konsultujący onkolog w Szpitalu Wojewódzkim Marciniaka we Wrocławiu
 • od 2023r. rozpoczęcie pracy w Cenurym Zdrowia Medfemina

Certyfikaty i ukończone kursy:

 • współpraca w ramach akademickich badań klinicznych: Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polish Colorectal Study Group, Central European Cooperative Oncology Group
 • prowadzenie badań klinicznych komercyjnych: Parexel, Pierre Fabre Medicament, MSD, Pfizer Oncology, Merck Serono, i inne – fazy II-IV, funkcje: SI/PI/koordynator krajowy
 • utworzenie Zespołu Nowotworów Neuroendokrynnych w Dolnośląskim Centrum Onkologii w 2018 roku z dążeniem do uzyskania certyfikatu ENETS Center of Excellence
 • koordynator z dziedziny onkologii klinicznej w ramach certyfikatu iPACC dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii
 • członek American Society of Clinical Oncology
 • członek European Neuroendorine Tumors Society
 • członek EORTC działający w ramach grup Endocrine Tumors oraz Gastrointestinal Tract Cancers
 • członek grupy konsultacyjnej guzów neuroendokrynnych przy Polskim Towarzystwie Onkologii Klinicznej
 • członek zarządu Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • regularnie aktualizowany kurs Good Clinical Practice
 • ukończony kurs prawa medycznego oraz prowadzenia dokumentacji medycznej
 • ukończone kursy efektywnej prezentacji biznesowej
 • uczestnictwo i aktywny udział w licznych konferencjach – ASCO/ESMO/ENETS, wykładowca in. na konferencjach PTOK i Kongresie Onkologii Polskiej

Dorobek naukowy:

 • “Powikłania późne po radioterapii obszaru miednicy małej z powodu raka szyjki i trzonu macicy” współautorzy: Irena Józefowicz, Przemysław Pomianek, praca wygłoszona na sesji ustnej onkologiczno-hematologicznej IX Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych 2004 i opublikowana w książce prac Studenckich Kół Naukowych 44-45, ISBN 83-7055-206-4
 • “Epidemiologia i prewencja urazów u dzieci” współautorzy: Przemysław Pomianek, Lilianna Styka; praca została wygłoszona na sesji naukowej ogólnopolskiej konferencji Oblicza Medycyny Ratunkowej 2005 we Wrocławiu, zdobyła II miejsce w sesji prac ustnych, opublikowana w Advances of Clinical and Experimantal Medicine 2006 Vol.15,6 1029–1036 ISSN 1230−025X
 • “Znajomość aktualnych procedur w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród osób pracujących” współautorzy: Przemysław Pomianek, powyższa praca została wygłoszona na sesji ustnej ogólnopolskiej konferencji Oblicza Medycyny Ratunkowej 2005 we Wrocławiu i opublikowana w książce streszczeń w/w konferencji, zdobyła III miejsce w sesji prac ustnych
 • „Analiza odpowiedzi na leczenie trastuzumabem w połączeniu z chemioterapią u chorych z nadekspresją HER2 w zależności od stanu receptorów ER w porównaniu z pilotażową grupą chorych leczonych trastuzumabem z inhibitorami aromatazy w przerzutowym raku piersi przy ER (+) – doświadczenia własne Oddziału Chemioterapii ” współautorzy:
 1. Ziemba, K. Gabalewicz, E. Filipczyk-Cisarż; wygłoszona w sesji ustnej konferencji Rak Piersi Falenty 2009 i opublikowana w Nowotwory Journal Of Oncology rok 2009 Tom 9 Suplement 1 ISSN 0029-540X
 • „Przedstawienie dwóch przypadków chorych z przerzutowym rakiem piersi HER-2 dodatnim leczonych różnymi schematami chemioterapii w tym Trastuzumabem u których uzyskano wydłużenie czasu wolnego do progresji po zastosowaniu Kapecytabiny lub Kapecytabiny z Lapatinibem – Dolnośląskie Centrum Onkologii, Oddział Onkologii Klinicznej / Chemioterapii” współautorzy: med. Tomasz Borowiec, lek. med. Aleksandra Pałamarz-Żarczyńska, dr n. med. Emilia Filipczyk – Cisarż; praca w sesji plakatowej na ogólnopolskiej konferencji Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w 2009 roku i opublikowana w książce streszczeń z w/w konferencji
 • “Effectiveness of lapatinib with capecitabine in heavily pretreated patient with metastatic breast cancer” współautorzy:
 1. Hudziec, E. Filipczyk-Cisarż, I. Dębicka – case study przedstawione na Patient Forum na kongresie American Society of Clinical Oncology w 2011 roku.
 • “Immunohistochemical (IHC) prediction of lapatinib efficacy in HER2-positive advanced breast cancer patients.” Renata Duchnowska, Piotr Jan Wysocki, Lukasz Hajac i inni z Central and East European Oncology Journal of Clinical Oncology 2014 32:15_suppl, 639-639
 • „Leczenie oktreotydem w różnych dawkowaniach rozsianego guza neuroendokrynnego – opis przypadku”, Hajac Łukasz, Onkologia w Praktyce Klinicznej 2015, tom 11, G, G9-G11
 • „Leczenie rozsianego guza neuroendokrynnego oktreotydem u pacjentki z zaawansowanym wyniszczeniem oraz ograniczonym compliance — opis ” Hajac Łukasz, Onkologia w Prakyce Klinicznej 2015; 11, supl. G, G12– G14
 • „Treatment targeting somatostatine receptors in disseminated neuroendocrine tumor — case ” Hajac Łukasz, Oncology in Clinical Practice 11 (2015): 6-8.
 • „Hormonoterapia fulwestrantem u pacjentki z rozsiewem raka piersido ośrodkowego układu ” Hajac Łukasz, Onkologia w Praktyce Klinicznej 2015; 11, supl. I: I8–I10
 • “Immunohistochemical prediction of lapatinib efficacy in advanced HER2-positive breast cancer patients.” Duchnowska R, Wysocki PJ, Hajac Ł i inni z Central and East European Oncology Group (CEEOG). 2016 Jan 5;7(1):550-64. doi: 10.18632/oncotarget.6375. PMID: 26623720; PMCID: PMC4808017.
 • “Long-course oxaliplatin-based preoperative chemoradiation versus 5 × 5 Gy and consolidation chemotherapy for cT4 or fixed cT3 rectal cancer: results of a randomized phase III study.” Bujko K, Wyrwicz L, Hajac Ł i inni z Polish Colorectal Study Group. Ann Oncol. 2016 May;27(5):834-42. doi: 10.1093/annonc/mdw062. Epub 2016 Feb 15. PMID:
 • „Pacjentka z guzem neuroendokrynnym trzustki leczona ” Onkologia w Praktyce Kliniccznej Edukacja 2016; supl. D: D1–D2
 • „Leczenie pembrolizumabem chorego na czerniaka w stadium rozsiewu po uprzednim leczeniu interferonem alfa i ”, Hajac Łukasz Onkologia w Praktyce Klinicznej Edukacja 2017; 3, supl. D:D26–D27
 • „ Nawrotowy czerniak skóry w rozsiewie do żołądka i ośrodkowego układu nerwowego, leczony inhibitorem BRAF i immunoterapią — opis przypadku.” Haus D, Hajac Ł, Kuniej T. Onkologia w Praktyce Klinicznej Edukacja 2019;5(6):418-424.
 • „Anomalia tętnic wieńcowych jako rzadka przyczyna dławicy ” Paweł Gać, Bartłomiej Kędzierski, Martyna Głośna, Łukasz Hajac, Rafał Poręba. Folia Cardiologica 2019;14(5):509. DOI: 10.5603/FC.2019.0107
 • „Spektakularna odpowiedź na leczenie celowane u chorej na zaawansowanego czerniaka z mutacją ” Hajac Ł,

Głośna M. Onkologia w Praktyce Klinicznej Tom 5, Supl. C (2019): 5-7.

 • „Skuteczność i bezpieczeństwo współczesnej terapii nudności i wymiotów powodowanych chemioterapią i radioterapią.” Hajac Ł, Hajac M, Maciejczyk Medycyna Faktów Vol. 14 / Nr 1(50)/2021: 48-52.
Call Now Button