EN YT FB
flowers flowers 2 3

Podziękowanie za udział w szczytnym celu!

Zobaczcie, jaki piękny dyplom dostaliśmy!🌺😊To za udział w akcji, w której największą nagrodą był sam fakt, że mogliśmy do niej dołączyć. Jednym z celów jest zbiórka funduszy na renowację, a tak naprawdę stworzenie od podstaw dostosowanego placu zabaw dla naszych „Wyjątkowych Dzieci”.

Od 2013 roku prowadzimy 👉 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci oraz Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Wyjątkowych Dzieci, dedykowany dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami, także z niepełnosprawnością w stopniu głębokim oraz sprzężoną, bo w tych przypadkach odpowiednią opiekę jest znaleźć najtrudniej. W 2015 roku rozpoczęliśmy Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Dostosowana do potrzeb ✅ bezpłatna rehabilitacja, ✅ edukacja i wsparcie pomagają dzieciom i młodzieży lepiej się rozwijać i uczą życia w społeczeństwie.

W ramach naszych najpilniejszych działań będących odpowiedzią na potrzeby najmłodszych jest przebudowa i modernizacja obecnego placu zabaw. Aktualny nie jest dostosowany do możliwości i różnego rodzaju dysfunkcji psychoruchowych naszych podopiecznych z Ośrodka. Zależy nam, by stworzyć miejsce nie tylko zabaw, ale pełniące kompleksową rolę w procesie terapeutycznym 👍. Dzięki takiemu placu, w którym znajdzie się odpowiednie wyposażenie do zajęć integracyjnych, dostosowane dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością, nasza kadra będzie mogła wdrażać poszerzone programy terapeutyczne obejmujące różne formy aktywności i stymulacji rozwoju dziecka ❤️.

Call Now Button